NYINSTALLATION

Vi arbetar endast med prefabricerade CE och EN godkända fabrikstillverkade produkter vilket garanterar att utsläppsvärden är testade och godkända med ett deklarerat resultat. Därför har vi valt att arbeta med minireningsverk, Markbädd på Burk och BDT på Burk. Fördelen med prefabricerade avloppsprodukter är att dessa är väldigt platsbesparande, oftast behövs endast en yta på max 15kvm för hela anläggningen.

Att anlägga Slamavskiljare (*Det som kallas 3-kammarbrunnar) med efterföljande infiltration/markbäddar är en gammal teknik som tex inte är tillåten i Tyskland pga av urlakning under lång tid till grundvatten av skadliga ämnen.

För att uppnå Hög skyddsnivå använder många kemikalier för att binda fosfor i avloppsslammet vilket bidrar att ytterligare förstöra våra vattendrag. Detta gäller inte bara producenter av produkter till ”små avlopp” utan även kommunala reningsverk använder dessa medel i stora mängder som är skadliga för våra vattenlevande organismer och djur.

Vilken livslängd en markbaserad infiltration/markbädd har är olika beroende belastning/förutsättningar i mark men också i vilken kommun det gäller, vissa har så pass låg ålder som 8 år medans andra tillåter 20 år innan bädden skall bytas ut.

Att använda ny teknik är oftast en billigare investering på lång sikt

Och framförallt välj en kemikaliefri avloppslösning!

Vårt arbetsområde är Umeå och närliggande kommuner.

Försäljning av AQUATO Kemikaliefria Minireningsverk, kontakta oss för pris!

Denna sida använder kakor. Genom att fortsätta på denna sida godkänner du vårt användande av kakor.