NYINSTALLATION

Vi arbetar med prefabricerade CE godkända fabrikstillverkade produkter vilket garanterar att utsläppsvärden är testade och godkända med ett deklarerat resultat. Därför har vi valt att arbeta med minireningsverk, Markbädd på Burk och BDT på Burk. Fördelen med prefabricerade avloppsprodukter är att dessa är väldigt platsbesparande, oftast behövs endast en yta på max 15kvm för hela anläggningen.

Andra platsbyggda anläggningar som t ex markbäddar och infiltrationsbäddar kan inte testas eftersom dessa utsätts för yttre påverkan i form av smältvatten och regn. Många tillverkare lämnar heller ingen processgaranti om inkommande vatten inte följer deras rekommendationer t ex att inkommande vatten är mjukare än 5°dH. (i Umeå regionen är vattnet mjukt och håller oftast en hårdhet på mellan 2,8-3,4°dH).

Minireningsverket BioCleaner UV är ett biologiskt/kemiskt verk.

• Saknar rörliga delar och mekaniska pumpar i tanken.
• EN12566-3 certiferad för svenska krav inklusive bakterierening.
• Välbeprövad – Närmare 30 år i drift.
• All rening, inklusive efterpolering, i en tank.
• Avger ingen motbjudande lukt.
• Möjlighet till egen slamtömning.
• Ersätter slamavskiljare med markbädd/infiltration och fosforfälla. • Rikstäckande försäljnings- och serviceorgansitation.
• Låg driftkostnad.
• Uppstartsbesök ingår.