Kemikaliefritt minireningsverk för 1-50 personer

 • För normal/hög skyddsnivå och uv ljus där utsläpp skall ske till känslig recipient
 • EN12566-3 certifierat för svenska krav
 • Fullbiologiskt minireningsverk utan kemikalier sedan 2013
 • Minimalt underhåll
 • Inget serviceavtal krävs men kan tecknas
 • Låga driftskostnader: Bara ca 30 kWh/pers/år
 • Ingen efterföljande markbädd behövs
 • Enkelt handhavande
 • Integrerad renvattenpump med tryckhöjd max 5meter (tillval)
 • Automatisk semesterautomatik
 • Inga rörliga delar i tanken
 • Platsbesparande = mindre grävning på din tomt

Utfällning av fosfor via järnenheter Aktiv eller passiv enhet, inga kemikalier!

Nyhet!

Vi kan nu erbjuda större reningsverk i storlek upp till 100 hushåll (500Pe) till samfälligheter/campingar.

Kontakta oss för mer information!

Givetvis är dom EN12566-3 certifierat för svenska krav.

Ombyggnadssats till 3 kammarbrunnar

Är din två- eller trekammarbrunn intakt?

Med vår revolutionerande reningsteknik på högsta nivån installerar vi en CE märkt tillsats som konverterar din 2-3 kammarbrunn till ett minireningsverk, helt utan kemiska flockningsmedel eller polonitebrunnar.

Den patenterade fosforfällan, UV enheten och liftern monteras nere i brunnen vilket sänker kostnaderna för både installation, drift och underhåll jämfört med likartade system.

 • Du minimerar grävarbeten på din tomt.
 • Du betalar en lägre summa än vad det kostar att installera nytt.
 • Du kan oftast använda WC och vasken inom några timmar.
 • Låga driftskostnader, ca 30kWh/person/år + kostnad för fosforfällan och UV lampa.
 • Styrenheter/luftkompressor placeras i ett skåp bredvid din gamla brunn.
 • Utgående vatten kan skickas in i befintlig infiltration, markbädd eller åkerdränering/stenkista förutsatt att dessa fungerar.
 • Serviceavtal är möjligt att teckna men inget krav.
 • Och bäst av allt: Du får ett helt biologiskt avlopp!

NYINSTALLATION

Vi arbetar med prefabricerade CE godkända fabrikstillverkade produkter vilket garanterar att utsläppsvärden är testade och godkända med ett deklarerat resultat. Därför har vi valt att arbeta med minireningsverk, Markbädd på Burk och BDT på Burk. Fördelen med prefabricerade avloppsprodukter är att dessa är väldigt platsbesparande, oftast behövs endast en yta på max 15kvm för hela anläggningen.

Vårt arbetsområde är Umeå och närliggande kommuner.

Försäljning av AQUATO Minireningsverk.

Patenterad fosfatfälla

Fotot visar ett exempel. Varje fosfatfälla tillverkas enligt kundens specifikationer beroende på flöde och storlek.

Har ni höga kostnader för kemiska fällningsmedel i era kommunala avloppsreningsverk?

Vill ni reducera denna kostnad och dessutom använda ett miljövänligt sätt att avlägsna fosfat i avloppsvatten?

Då har vi produkten för er: Elektro-fosfatfällning (EPH fällning).

Vad händer under den elektrokemiska processen?

Med utvecklingen av elektro-fosfatfällning (EPH-fällning) kommer vi till en form av vattenrengöring som är ytterst miljövänlig och dessutom prisvärd.
Fosfatavlägsnandet händer genom att förändra de kemiska process i vattnet respektive avloppsvattnet.
För detta sänks det flera elektroder direkt i vattnet eller avloppsvattnet och de får elektriskt likström. Detta leder till en jonmigration och ph-värdet förändras. Fosfatet binds som ett salt (kalcium- eller magnesium-ammoniumfosfat) och sugs bort med överskottsslammet.

För att reducera fosfatbelastningen i kommunala reningsverk (på regional nivå olika gränsvärden av 0,3-2mg/l) använder man huvudsakligen kemiska medel. Det handlar om industriavfall (t.ex. järn- och aluminiumsalt). Den här kemiska fällningen kostar mycket pengar och belastar dessutom våra vattendrag genom saltning av det mottagande vattnet. Och de utfällande tungmetallerna belastar slammet ovanpå.

Vår teknologi utvecklades i reningsverket Pregarten i Österrike och provades och förbättrades under en forskningsprocess i flera år även i andra reningsverk.
Dessutom används vår patenterad process kallad för ELEKTRO- FOSFATFÄLLNING (elektro-kemisk process) redan i många reningsverk resp. i industrireningsverk på andra ställen i Europa.

Kostnadsbesparingar:

75% reducering av fällningsmedel under normala förhållanden (upp till 98% under optimala förhållanden).

Bortskaffningskostnader för avloppsslam genom slamreduktion på 20-30%.

Minimal elenergiförbrukning på 2-4kW/dag för 10000pe.

Miljöbesparingar:

Inget extra tungmetallutfall i avloppsslammet, ingen saltning av det mottagande vattnet med utfällningskemikalier (inget sulfat, ingen klorid).

Färre lastbilstransporter av fällningskemikalier och därmed CO2- besparingar.

Kvalitetsförbättringar av avloppsslam tack vare fällning av kalcium, magnesium, kalium etc.

Minskning av AOX, COD, Nitrater, Lustgas mm.

Dimensioner och elektrod material:

EPH 5:

För små avloppsreningsverk (minireningsverk) och för mindre bassänger.

EPH 10 – EPH 160:

För kommunala och industriella avloppsreningsverk används dessa beroende på anläggningstyp och belastning.

Elektrodmaterial:

Kommunala avloppsreningsverk: Järn eller rostfria elektroder.

Industriella avloppsreningsverk: Rör eller plattelektroder tillverkade av järn, titan, diamant.

Bad och fiskodlingar, behandling av vatten via rör eller plattelektroder av järn,titan, diamant.

Aluminiumelektroder rekommenderas inte av miljöskäl!

Vår miljöteknologi står för utmärkt kvalitet genom högkvalitativa komponenter och enkel teknik. Våra produkter är individuellt anpassade till våra kunders önskemål och optimeras/utvecklas löpande.

Vill ni minska er miljöpåverkan och dessutom spara pengar, tveka inte att kontakta oss!

Våra tjänster

 • BESIKTNING AV ÄLDRE AVLOPPSANLÄGGNINGAR I SAMBAND MED FASTIGHETSKÖP TILL FASTA PRISER INKLUSIVE PROTOKOLL. (Att köpa sitt drömboende med ett gammalt enskilt avlopp kan bli en dyr affär, du som köpare har undersökningsplikt enligt Jordabalken).
 • VI BESIKTAR OCH HJÄLPER TILL MED DOKUMENTATION OM DU HAR ETT FÖRELÄGGANDE FRÅN DIN KOMMUN ATT REDOVISA HUR DIN GAMLA ANLÄGGNING ÄR UPPBYGGD.
 • SERVICE AV MINIRENINGSVERK OCH ÖVRIGA ENSKILDA AVLOPP, KONTROLL AV PUMPBRUNNAR OCH LARM.
 • FUNKTIONSKONTROLL AV DIN NYA ANLÄGGNING OM DU TYCKER ATT DEN INTE FUNGERAR BRA.
 • FÖRSÄLJNING AV PUMPAR, FÄLLNINGSKEMIKALIER OCH ÖVRIGA PRODUKTER TILL ENSKILDA AVLOPP.
 • PROJEKTSTÖD TILL SAMFÄLLIGHETER/CAMPINGAR
 • REGNVATTENÅTERVINNING
 • VILL DU GRÄVA OCH INSTALLERA SJÄLV HJÄLPER VI ER MED PRODUKTER, TEKNISKA RITNINGAR OCH ANSÖKAN TILL BERÖRD KOMMUN.
 • OMBYGGNATION AV 2-3 KAMMARBETONGBRUNNAR TILL KOMPLETT MINIRENINGSVERK.
 • NYINSTALLATION AV PREFABRICERADE AVLOPPSPRODUKTER.

Denna sida använder kakor. Genom att fortsätta på denna sida godkänner du vårt användande av kakor.