Patenterad fosfatfälla

Fotot visar ett exempel. Varje fosfatfälla tillverkas enligt kundens specifikationer beroende på flöde och storlek.

Har ni höga kostnader för kemiska fällningsmedel i era kommunala avloppsreningsverk?

Vill ni reducera denna kostnad och dessutom använda ett miljövänligt sätt att avlägsna fosfat i avloppsvatten?

Då har vi produkten för er: Elektro-fosfatfällning (EPH fällning).

Vad händer under den elektrokemiska processen?

Med utvecklingen av elektro-fosfatfällning (EPH-fällning) kommer vi till en form av vattenrengöring som är ytterst miljövänlig och dessutom prisvärd.
Fosfatavlägsnandet händer genom att förändra de kemiska process i vattnet respektive avloppsvattnet.
För detta sänks det flera elektroder direkt i vattnet eller avloppsvattnet och de får elektriskt likström. Detta leder till en jonmigration och ph-värdet förändras. Fosfatet binds som ett salt (kalcium- eller magnesium-ammoniumfosfat) och sugs bort med överskottsslammet.

För att reducera fosfatbelastningen i kommunala reningsverk (på regional nivå olika gränsvärden av 0,3-2mg/l) använder man huvudsakligen kemiska medel. Det handlar om industriavfall (t.ex. järn- och aluminiumsalt). Den här kemiska fällningen kostar mycket pengar och belastar dessutom våra vattendrag genom saltning av det mottagande vattnet. Och de utfällande tungmetallerna belastar slammet ovanpå.

Vår teknologi utvecklades i reningsverket Pregarten i Österrike och provades och förbättrades under en forskningsprocess i flera år även i andra reningsverk.
Dessutom används vår patenterad process kallad för ELEKTRO- FOSFATFÄLLNING (elektro-kemisk process) redan i många reningsverk resp. i industrireningsverk på andra ställen i Europa.

Kostnadsbesparingar:

75% reducering av fällningsmedel under normala förhållanden (upp till 98% under optimala förhållanden).

Bortskaffningskostnader för avloppsslam genom slamreduktion på 20-30%.

Minimal elenergiförbrukning på 2-4kW/dag för 10000pe.

Miljöbesparingar:

Inget extra tungmetallutfall i avloppsslammet, ingen saltning av det mottagande vattnet med utfällningskemikalier (inget sulfat, ingen klorid).

Färre lastbilstransporter av fällningskemikalier och därmed CO2- besparingar.

Kvalitetsförbättringar av avloppsslam tack vare fällning av kalcium, magnesium, kalium etc.

Minskning av AOX, COD, Nitrater, Lustgas mm.

Dimensioner och elektrod material:

EPH 5:

För små avloppsreningsverk (minireningsverk) och för mindre bassänger.

EPH 10 – EPH 160:

För kommunala och industriella avloppsreningsverk används dessa beroende på anläggningstyp och belastning.

Elektrodmaterial:

Kommunala avloppsreningsverk: Järn eller rostfria elektroder.

Industriella avloppsreningsverk: Rör eller plattelektroder tillverkade av järn, titan, diamant.

Bad och fiskodlingar, behandling av vatten via rör eller plattelektroder av järn,titan, diamant.

Aluminiumelektroder rekommenderas inte av miljöskäl!

Vår miljöteknologi står för utmärkt kvalitet genom högkvalitativa komponenter och enkel teknik. Våra produkter är individuellt anpassade till våra kunders önskemål och optimeras/utvecklas löpande.

Vill ni minska er miljöpåverkan och dessutom spara pengar, tveka inte att kontakta oss!

Denna sida använder kakor. Genom att fortsätta på denna sida godkänner du vårt användande av kakor.